Garantie

Ouders van Nu garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als dat niet zo blijkt te zijn neem dan gerust contact op.

Wanneer een artikel bij levering niet juist werkt of defect is, kun je het artikel binnen 14 dagen retourneren of ruilen.

Wanneer een artikel defect is na de retourtermijn van 14 dagen, kunnen wij de garantie afhandeling met de fabrikant voor je verzorgen. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals de leveranciers deze bieden. Deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien:

De slijtage als normaal kan worden beschouwd.

Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.

Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.

Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Heb je klachten over een product neem dan contact op met onze klantenservice. Wij nemen contact op met de fabrikant en zorgen vervolgens voor de correcte afhandeling van de garantie.