Geschillen

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de klantenservice van Sanoma Media Netherlands B.V.. Sanoma Media Netherlands B.V. streeft ernaar om vragen of klachten uiterlijk binnen 10 werkdagen te behandelen. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kunt u voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij  een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.